Aanmeldingsformulier

U kunt kiezen om het invulformulier online in te vullen hieronder maar u kunt ook het PDF bestand downloaden en opsturen.
Klik hier om het PDF bestand te downloaden.

Online invulformulier :

  Ik kies voor reis:

  Dhr.Mevr.

  Achternaam (naam welke op uw paspoort vermeld staat)

  Eerste officiële voornaam

  Roepnaam

  Adres

  Postcode

  E-mail

  Woonplaats

  Land

  Tel. Privé

  Tel. Mobiel

  Nood tel. nr. 1

  Nood tel. nr. 2

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Paspoort nr.

  Afgiftedatum

  Afgifteplaats

  Vervaldatum

  Bij het inzenden van uw aanmeldingsformulier s.v.p. een kopie van uw paspoort bijsluiten.
  LET OP: paspoort moet nog 6 maanden voor vertrek van de reis absoluut geldig zijn.

  Ik wil graag een éénpersoonskamer (let wel: extra bijbetaling)Ik wil graag kamer-indeling met:

  Indien u uw kamer wilt delen, graag hier de naam invullen

  Reisverzekering

  Ik wil wel een reisverzekeringIk wil geen reisverzekering

  Zo ja, dan wel graag aanvraag Kortlopende Reisverzekering met aanmeldingsformulier per post aan ons verzenden.

  Annuleringsverzekering

  Ik wil wel een annuleringsverzekeringIk wil geen annuleringsverzekering

  Zo ja, dan wel graag aanvraag Kortlopende Annuleringsverzekering met aanmeldingsformulier er post aan ons verzenden.
  Annuleringsverzekering (ca.6% van totale reissom +21% ass.belasting en poliskosten € 3,50)

  De verzekeringen dienen gelijktijdig te worden afgesloten bij het insturen van dit aanmeldingsformulier.

  Wilt u s.v.p. het door u ingevulde aanmeldingsformulier + kopie paspoort versturen aan:
  Jerusalem Today Reizen t.n.v. Herman Aldenkamp, Telgterweg 32, 3881 LM Putten.

  - Met het plaatsen van mijn handtekening verklaar ik op dit moment gezond en goed ter been te zijn voor deelname aan deze reis en zijn mijn gegevens correct en naar waarheid te hebben ingevuld.
  - Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een wettig huwelijk.
  - Onze voorwaarden staan op de achterkant van dit aanmeldingsformulier vermeld.