4 nov. – 14 nov. 2019

Duur: 11 Dagen

Reisnr. 2019-03

Prijs: € 1.996,-

Tijdens deze fantastische Israëlreis zullen we heel veel profetische plaatsen bezoeken waaronder de Dode Zee, Megiddo en Jeruzalem. Vanuit Gods Woord zal broeder Gijsbert Tomassen op deze plekken de nadruk leggen op de profetieën. Ook zal er een geweldige Johannes de Heer zangavond plaatsvinden in Jeruzalem. Beide ingrediënten maken deze reis zo uniek!

Beste lezer,

Als u dit leest heeft u de reisgids in handen voor een reis naar Israël, die wordt georganiseerd door het Zoeklicht en Jerusalem Today Reizen. De reis zal zijn van 4 november 2019 tot en met 14 november 2019 en ondergetekende mag uw reisleider zijn.

Het is altijd mooi en bijzonder om naar het land Israël te gaan. Niet zozeer vanwege de vele kerken waar iets gebeurt zou zijn of waar zich speciale dingen zouden hebben afgespeeld omtrent het Christelijke geloof maar bovenal vanwege het feit dat Israël het land is waar onze Heere Jezus Christus op aarde heeft geleefd en gewandeld. Telkens weer wanneer ik in het land Israël kom raakt dat mijn hart.

Deze reis wordt georganiseerd rondom het 100-jarige bestaan van het Zoeklicht te Doorn wat onze wijle broeder Johannes de Heer heeft opgericht. We zullen in deze reis ook een avond houden waarin de liederen gezongen zullen worden uit de naar hem vernoemde bundel. Wat een rijke boodschap zit er in de liederen verborgen een boodschap van ‘verzoening – vervulling – verwachting’.

Natuurlijk zullen we gedurende de reis stilstaan bij de eerste twee woorden en stil worden van wat God de Vader in Christus voor ons gedaan heeft en hoe Christus in totale gehoorzaamheid de wil heeft gedaan van Zijn hemelse Vader. Maar, en dat zal u waarschijnlijk niet verbazen, we zullen ook volop aandacht geven aan het laatste woord ‘verwachting’.

In deze wereld wordt zoveel gesproken en geschreven over Israël en het Joodse volk dat er allerlei misverstanden in onze gedachten kunnen komen aangaande dit land en haar bevolking. Juist in de Bijbel wordt heel duidelijk aangegeven hoe Gods handelen zal zijn in het laatste der dagen met Zijn volk Israël. We zullen diverse profetieën gaan bekijken en bidden of God door Zijn Heilige Geest onze ogen wil openen om ons de toekomst te openbaren, juist daar in Israël.

Kortom het belooft een boeiende en inspirerende reis te worden waarin we hopelijk tot mooie ontdekking zullen komen. Bovenal is mijn gebed dat we voor het eerst op opnieuw verwonderd mogen staan van de Heere Jezus Christus. Hem komt tot alle lof, eer en aanbidding.

Een hartelijke broedergroet,
Gijsbert Tomassen

Download hier meer informatie over deze reis:

Download Brochure Download Aanmeldingsformulier