DEZE REIS IS VOLGEBOEKT!

24 april – 6 mei 2023

Duur: 13 Dagen

Reisnr. 2023 – 01A

Met medewerking van:
Jacques Brunt – www.jacquesbrunt.nl en
Johan Schep – www.johan-linda.com

DEZE REIS IS VOLGEBOEKT!

Inspirerende Israël reizen

Israël is het boeiendste land ter wereld om te bezoeken. Waar woonde de Here Jezus? Waar heeft Hij gelopen? Waar heeft Hij geleden en waar werd Hij begraven? Israël is het land van de profetische be-loften. Het land van Abraham, Isaak en Jakob. Het land van koning David en Salomo. Wie zou niet in hun voetsporen willen gaan?

Er is inmiddels heel veel veranderd. Sinds 1948 kunnen Joden massaal terugkeren naar het land van hun vaderen. Steden wor-den herbouwd en ook het land staat weer in bloei. Dagelijks ko-men er Joden tot geloof in Jezus. Deze gelovigen heten Messi-aanse Joden. Hun aantal is spectaculair gegroeid en er zijn vele gemeenten ontstaan. Er zijn nu meer Messiaanse Joden in Israel dan in Jezus’ tijd!

Israël is als volk en land voortdurend in het nieuws. Daar is heel veel negatief gekleurd nieuws bij. Waarom is die strijd er toch en hoe komt het dat dit volk na alle verschrikkingen die hen aange-daan zijn en steeds weer worden aangedaan nog altijd een plek onder de volken heeft, terwijl veel grote-re en machtige naties volledig verdwenen zijn? Ik geloof dat dit alles te maken heeft met het plan van God.

De Heere God heeft een plan van heil en redding voor onze we-reld en in dat plan speelt Israël een centrale rol. Er is ook een te-genstander, die is er om begrijpelijke redenen alles aan gelegen om Gods plan te frustreren. De beste manier om dat te doen is dat het kanaal waardoor dit plan werkt, te weerstaan en zo mo-gelijk te vernietigen. Een eeuwen om-vattende strijd is daarvan het gevolg. Voor Gods volk er een bijzondere toekomst. Niet af-gedwongen door wapens, niet door een politieke consensus be-werkt, maar de Messias van Israël zal komen en Zijn rijk op aarde vestigen.

DEZE REIS IS VOLGEBOEKT!