5 november – 16 november 2018

Prijs: € 1.749,- 

Duur: 12 Dagen

Reisnr. 2018 – 07

Groepsgrootte:
– Maximaal 25 deelnemers
– Minimaal 20 deelnemers

Reisleider: Gijsbert Tomassen

Israël is als volk en land voortdurend in het nieuws

Israël is als volk en land voortdurend in het nieuws. Daar is heel veel negatief gekleurd nieuws bij. Waarom is die strijd er toch en hoe komt het dat dit volk na alle verschrikkingen die hen aangedaan zijn en steeds weer worden aangedaan nog altijd een plek onder de volken heeft, terwijl veel grote-re en machtige naties volledig verdwenen zijn? Ik geloof dat dit alles te maken heeft met het plan van God.

De Heere God heeft een plan van heil en redding voor onze wereld en in dat plan speelt Israël een centrale rol. Er is ook een tegenstander, die is er om begrijpelijke redenen alles aan gelegen om Gods plan te frustreren. De beste manier om dat te doen is dat het kanaal waardoor dit plan werkt, te weerstaan en zo mogelijk te vernietigen. Een eeuwen om-vattende strijd is daarvan het gevolg. Voor Gods volk er een bijzondere toekomst. Niet afgedwongen door wapens, niet door een politieke consensus bewerkt, maar de Messias van Israël zal komen en Zijn rijk op aarde vestigen.

 

Download hier meer informatie over deze reis:

Download Brochure