Dit betreft dezelfde reis als 2024-04 die is uitgesteld naar 2025. We moedigen iedereen aan om in 2025 mee te doen aan deze reis! Datum in het voorjaar, exacte datum wordt nader bekendgemaakt.

Duur: 15 Dagen

Reisnr. 2025 – 04

Exacte datum wordt nader bekendgemaakt.

Inspirerende Israël reizen
Israël is het boeiendste land ter wereld om te bezoeken. Waar woonde de Here Jezus? Waar heeft Hij gelopen? Waar heeft Hij geleden en waar werd Hij begraven? Israël is het land van de profetische beloften. Het land van Abraham, Isaak en Jakob. Het land van koning David en Salomo. Wie zou niet in hun voetsporen willen gaan? 

Er is inmiddels heel veel veranderd. Sinds 1948 kunnen Joden massaal terugkeren naar het land van hun vaderen. Steden worden herbouwd en ook het land staat weer in bloei. Dagelijks komen er Joden tot geloof in de Here Jezus. Deze gelovigen heten Messiaanse Joden. Hun aantal is spectaculair gegroeid en er zijn vele gemeenten ontstaan. Er zijn nu meer Messiaanse Joden in Israël dan in de tijd van de Here Jezus! 

Jerusalem- de eeuwige hoofdstad – stad van de waarheid
Zacharia 2:5-10: ‘…en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand. “Waar gaat u heen?”, vroeg ik, en hij antwoordde: “Ik ga opmeten hoe groot Jerusalem moet worden.” Toen verscheen de engel die met mij (Zacharia) sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: “Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen.” Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’ 

De naties zijn altijd al jaloers op Jerusalem geweest, daarom beloofde God dat hij als een muur van vuur om Jeruzalem heen zal zijn. In de loop van duizenden jaren hebben verschillende volken over Jerusalem geheerst, maar geen enkele natie heeft zich aan de voorwaarden gehouden waarover God in de Bijbel spreekt. Wie in Jerusalem wil heersen, moet Gods voorwaarden vervullen, en zijn normen en waarden handhaven, en die luiden: ‘Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen!’ (Zacharia 7:9,10).