VOORJAAR 2024

Duur: 13 Dagen

Reisnr. 2024 – 01A

Met medewerking van:
Jacques Brunt – www.jacquesbrunt.nl en
Johan Schep – www.johan-linda.com

Respect en liefde voor Israël

Er zijn heel wat menselijke argumenten om liefde en respect voor Israël te hebben. Denk alleen al aan alles wat Joodse mensen tot stand brachten op gebied van wetenschap, politiek, kunst, cultuur, enz. Toch zijn er voor ons als gelovigen nog andere dingen, die ons met het Joodse volk verbinden. God heeft immers aan Israël Zijn Woord toevertrouwd. Op de vraag van Paulus: “Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn?”, is zijn antwoord: “Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. ” (Rom. 3:1-2). Joodse profeten hebben het Woord opgetekend en Joodse geleerden hebben het door de eeuwen heen nauwkeurig bewaard en overgeleverd. Ook wij mogen hen daarvoor dankbaar zijn!

Maar ook de Messias van Israël, is uit Israël voortgekomen. Paulus schrijft: “Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid” (Rom. 9:5). Vandaar ook dat het Nieuwe Testament begint met de woorden: “Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham”! De Heere Jezus kwam uit Israël en kwam ook voor Israël. In Mattheüs 15:24 zegt de Heere: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël”.

Het is deze liefde van Christus die nu ons, gelovigen uit de heidenen, dringt om hen het Woord terug te geven.

In Zijn bekende eindtijdrede van Mattheüs 24 zegt de Heere Jezus namelijk: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (vers 15, 16). De ‘gruwel van de verwoesting’ is een afgodsbeeld dat straks in de te herbouwen tempel door ‘de mens van de wetteloosheid’ geplaatst zal worden (zie 2 Thes. 2:3, 4; Opb. 13). Deze gebeurtenis zal de inleiding zijn tot de grootste crisis die het Joodse volk met name in Jeruzalem en Judea te wachten staat. Vandaar Jezus’ instructies: “laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen”. Wie anders dan degenen die het Woord tot hun beschikking hebben, zijn degenen die ‘lezen’, ‘er op letten’ en ‘vluchten naar de bergen’. Geen wonder dat Petrus schrijft: “wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats…” (2 Pet. 1:19). Zouden wij, die in het licht van dat profetische Woord de ontwikkelingen van onze tijd kunnen duiden, juist Israël niet dat licht gunnen? Het is één van de redenen waarom we geloven dat de verspreiding van Gods Woord belangrijk is voor nu, maar ook voor de zeer nabije toekomst!

Prijs: € n.n.b.

Download hier meer informatie over deze reis:

Dagprogramma op aanvraag Brochure op aanvraag Download Aanmeldingsformulier