VOL GEBOEKT!!

24 april – 3 mei 2017

Prijs vanaf: € 1629,-

Duur: 10 Dagen

Reisnr. 2017 – 02

Reizen met Jerusalem Today reizen is genieten van het beste van Israël. We verblijven in uitstekende hotels, genieten van heerlijk eten en reizen met comfortabele touringcars naar de mooiste plekken van het land.

DEZE REIS IS VOL GEBOEKT!!!

Maar het beste van Israël, is natuurlijk dat het het beloofde land is, waar de Heere Zijn beloften zal vervullen. Met oog voor die kwaliteit reizen we, met de Bijbel open, door Israël, in verwachting van Zijn komst, luisterend naar de naderende voetstappen van de Messias.

HET IS DE STAD VAN DE GROTE KONING
In Psalm 48:1-2 we zien het ding dat Jerusalem vanuit alle andere steden vertrekt. Deze Psalm zegt: De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God,op Zijn heilige berg. Mooi van ligging,, een vreugde voor heel de aarde,is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning.” Ja, Jerusalem of Zion is Gods stad ongeacht wat de wereld en de duivel over het denken. Jerusalem is het aardse spirituele hoofdkwartier; het voetenbankje en troon voor de machtige God.

De Heer gaat verder met veel dingen te zeggen over het belang van zijn stad. In Psalm 132:14, zegt hij: ‘ Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd. De Schrift maakt het heel duidelijk dat God eigenlijk in Jerusalem aanwezig is     (Psalm. 9:11; 135:21). In Ezechiël 43:7, God noemt Jerusalem dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Het is de enige stad die God op de palmen van zijn handen inschrijft; het is de enige stad waar de machtige God over de muren voortdurend waakt (Jesaja 49:16)).

Omdat Jerusalem God’s bijzondere stad en de plaats van zijn woning is, is hij heel jaloers erover. Hij zegt zelfs, De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. (Zacharia. 1:14).

 

Download hier meer informatie over deze reis:

Download Brochure