VOORJAAR 2024

Duur: 13 Dagen

Reisnr. 2024 – 01B

Met medewerking van:
Jacques Brunt – www.jacquesbrunt.nl en
Johan Schep – www.johan-linda.com

De geschiedenis van Israël – De nakomelingen van Abraham

De geschiedenis van Israël begint bij Gods verbond met Abraham, in ongeveer 2000 voor Christus: “Ik zal je tot een groot volk maken” (Genesis 12:2). De naam “Israël” (die betekent “iemand die zegevierend met God vecht” of “een prins die met God regeert”) is de nieuwe naam die God aan Abrahams kleinzoon Jakob gaf, nadat Jakob standhield in een geestelijke worsteling met God in Jabbok (Genesis 32:29). Vanaf dit moment werden de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob vaak de “kinderen van Israël” genoemd.

De geschiedenis van Israël – Het Bijbelse verslag

De geschiedenis van Israël, die in de Bijbel wordt beschreven, beslaat ongeveer 1800 jaar. Deze geschiedenis bevat een dynamisch verslag van Gods wonderen, oordelen, beloften en zegens. Israël begint als een eenzijdige belofte van God aan één enkele man, Abraham. Meer dan 400 jaar vertrouwen Abraham en zijn nakomelingen op deze belofte, zelfs tijdens een langdurige slavernij in Egypte. Dan worden de Israëlieten, door middel van een verbazingwekkende reeks wonderlijke gebeurtenissen, door God uit Egypte bevrijd in de “exodus” (Hebreeuws: “een uittocht”). De exodus is de gebeurtenis die door veel Joden gezien wordt als het fundament van het volk Israël. De exodus is de reddingsdaad die de Israëlieten gedenken als de manifestatie van Gods liefde voor Israël en Gods bescherming van Israël. Na de exodus sloot God bij de Sinaïberg een voorwaardelijk verbond met de Israëlieten. Daar werd de Wet (de Tien Geboden) door God uitgevaardigd. Daar beloofde God zegeningen voor trouw aan de Wet en vervloekingen voor ontrouw aan de Wet. De rest van de geschiedenis van Israël is een voortdurende cyclus van zegeningen en bestraffingen voor Israëls gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan Gods Wet. In tijden van overwinningen en nederlagen, koningen en rechters, priesters en profeten, ballingschap en terugkeer, werden de Israëlieten gezegend wanneer zij God gehoorzaamden en gestraft wanneer zij ongehoorzaam waren. In 70 na Christus werd Israël als land door de Romeinen verwoest. Op dat moment werden de Joden over de hele wereld uiteengeslagen, maar zij hadden de hoop – gebaseerd op profetische beloften – dat zij uiteindelijk weer zouden worden samengebracht in het gekozen land dat God aan Israël had gegeven. In 1948, bijna 1900 jaar later, werd Israël weer tot soevereine staat uitgeroepen en vestigde het volk zich officieel weer in het beloofde land. Vanwege een reeks wonderlijke gebeurtenissen, waaronder de terugname van Jeruzalem door de Joden in 1967, is onze eigen generatie getuige van de vervulling van profetieën over Gods bijzondere volk.

Prijs: € n.n.b.

Download hier meer informatie over deze reis:

Dagprogramma op aanvraag Brochure op aanvraag Download Aanmeldingsformulier